آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران کرج، بلوار پژوهش، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، شرکت نانوفناوران دایا
آدرس پستی جهت مکاتبات : تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، شرکت نانو فناوران دایا
صندوق پستی 336-14115
دکتر سعید محرمی پور (مدیر عامل) :09122035653

تلفن: 48292341-021  ،  44180968-021
فکس : 48292200-021
 

 
برای ثبت سفارش فرم زیر را تکمیل فرمایید