زنبور پارازیتوئید encarsia formosa

این زنبور پارازیتوئید سفید بالک های می باشد و درون بدن پوره های سن 2 الی 4 سفید بالک ها تخمریزی میکند.
 

زنبور پارزیتوئید    

لارو خارج شده از تخم به تدریج پوره سفید بالک را ضعیف و از بین می برد.
همه بالغ ها ماده هستند که هر کدام می توانند تا 200 سفید بالک نابالغ را پارازیته کنند.
طول زندگی این پارازیتوئید ها تقریبا 3 هفته در مرحله نابالغ هست و با احتساب بالغ ها 1 ماه می شود.
شرایط بهینه : دمای 20-25 سانتی گراد و رطوبت 70 درصد یا کمتر. این شرایط بهینه هست و پیش نیاز برای اجرای یک برنامه کنترل بیولوژیک نیست.

 

چرخه زندگی زنبور پارازیتوئید

ماهای پایین تر تولید مثل و رشد و نمو را مختل میکند برای مثال در دماهای پایین تر از 16.5 درجه سانتیگراد زنبور ها پرواز نمی کنند.
شفیره پارازیته شده سفید بالک گلخانه کاملا سیاه می شود ولی شفیره Bemisia tabaci پارازیته شده قهوه ای می شود

کارت های زرد چسبنده باید ابتدا از گلخانه حذف شوند زیرا به شدت زنبور ها را نیز به خود جلب می کنند. برای پایش تریپس از کارت آبی استفاده کنید. اگر مجبور هستید از کارت های زرد برای پایش پشه های قارچ استفاده کنید فقط دو روز در هفته آن ها را آویزان کنید.
اگر مورچه وجود دارد باید کنترل شوند چون به خاطر عسلک از سفید بالک ها در مقابل شکارگر ها و پارازیتوئید ها محافظت می کنند. از مواد منع کننده یا بوریک اسید برای کنترل مورچه ها استفاده کنید.

اگر عسلک زیاد باشد برای پارازیتوئید خوب نیست چون وقت زیادی را برای تمیز کردن خود صرف می کند. شست و شو با آب و صابون با حداکثر فشار ممکن برای کاهش مقدار عسلک می تواند کمک کند.
محل رهاسازی باید نور کافی داشته باشد. فتوپریود برای این زنبور های پارازیتوئید به نظر نمی رسد خیلی مهم باشد.
در گیاهان حساس به سفید بالک مثل گوجه فرنگی و بادمجان از طریق رهاسازی با نرخ بالا و تکرار در فواصل زمانی کوتاه میتوان کنترل خوب را شاهد بود.
این زنبور برای گلخانه ها و فضاهای داخلی ساختمان هایی که نور کافی دارند توصیه می شود و برای فضای باز خارج توصیه نمی شود.

 

زنبور پارازیتوئید encarsia formosa در حال تغذیه از میزبان  

 

کارت های حاوی زنبور پارازیتوئید encarsia formosa