فعالیت ها و خدمات شرکت نانوفناوران دایا

1- تولید فرمولاسیون انواع آفتکش های گیاهی به شکل نانو و میکروکپسول
2- تولید انواع آفتکش های ارگانیک و سالم
3- تولید فرمولاسیون آفتکش های پلیمری نانوکپسوله برای آفات بهداشتی
4- تولید قرص های تدخینی برای محصولات انباری جایگزین متیل بروماید و فسفین
5- کپسوله کردن قارچ های بیمارگر حشرات ( بیو آفت کش ها)
6- کپسوله کردن انواع باکتری ها
7- تولید داروی گیاهی کنترل کنه واروآ انگل زنبور عسل
8- تولید داروهای ضدعفونی کننده انگل های خارجی دام، طیور و پرندگان